دانلود آهنگ جدید دیوند اعلامیه

DL New Hit Music , Divand Called Elamie Download Link For You

دیوند اعلامیه

اعلامیه دیوند

قسمتی از متن آهنگ :

شاید اعلامیه ام نقطه پایان باشد مرگ سخت است اگر زندگی آسان باشد

دختر خان ده ما به کسی میخندد که بداند طرفش هم پسر خان باشد

وای بر عاشقی وای بر عاشقی وای وای بر عاشقی وای بر عاشقی وای

عکس دانلود آهنگ جدید دیوند اعلامیه

متن آهنگ :

شاید اعلامیه ام نقطه پایان باشد مرگ سخت است اگر زندگی آسان باشد
دختر خان ده ما به کسی میخندد که بداند طرفش هم پسر خان باشد
وای بر عاشقی وای بر عاشقی وای وای بر عاشقی وای بر عاشقی وای
نوح برگرد بگو من چه بگویم به خودم چیست تکلیف دلی که پی طوفان باشد
بین این مردم بد بین به هوای ابری مرد میمیرد اگر عاشق باران باشد
وای بر عاشقی وای بر عاشقی وای وای بر عاشقی وای بر عاشقی وای
سنگ قبرو کفنو خرج زیادی دارد غرق شو در دل مرداب که ارزان باشد
اگر اخبار نگوید خبر مرگم را  شاید اعلامیه ام نقطه پایان باشد
وای بر عاشقی وای بر عاشقی وای وای بر عاشقی وای بر عاشقی وای
وای بر عاشقی وای بر عاشقی وای وای بر عاشقی وای بر عاشقی وای


پخش آنلاین
کد پخش آنلاین
2